Energialähteiden valinta arjessamme

Aurinkopaneelijärjestelmä omakotitaloon tuottaa ympäristöystävällistä energiaa

Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen omakotitaloon on kannattavaa sekä ympäristön että omien energiakustannusten vähentämisen kannalta. Aurinkopaneeleilla voidaan tuottaa päästötöntä energiaa. Auringon säteilystä saatava energia on merkittävä energianlähde maapallolle ja se on uusiutuvaa energiaa, joka järkevästi käytettynä on loppumaton. Aurinkosähköjärjestelmä koostuu viidestä osasta, jotka ovat: katolle asennettavat aurinkopaneelit, invertteri, turvakytkin, talon sähkökeskus ja sähköverkko, jonne ohjataan ylituotanto. Aurinkopaneelijärjestelmään voidaan liittää myös järjestelmä sähkön varastointia varten. Auringon tuottama energia on tasasähköä, joka voidaan muuttaa invertterillä rakennuksissa tavallisesti käytettäväksi vaihtosähköksi. Aurinkokennoissa yleisimmin käytettävä materiaali on pii ja eri metallit ja ne ovat monikerroksinen rakennelma, joka on suojattu lasein ja tiivistein niin, että ne kestävät sään ja lämpötilan vaihtelut.

Mitä kannattaa huomioida asennettaessa aurinkopaneelijärjestelmä omakotitaloon

Ensimmäiseksi kannattaa yleensä selvittää, minkä kokoiselle järjestelmällä on rakennuksessa tarvetta. Oikein mitoitettuna järjestelmä on kustannustehokkain. Aurinkosähköjärjestelmässä on usein suuret investointi kustannukset, mutta oikein mitoitettuna se yleensä se maksaa itsensä takaisin noin 10 - 15 vuoden kuluessa ja sillä saadaan yleensä tuotettua noin kolmannes omakotitalon energian kulutuksesta. Kun järjestelmä on asennettu, ei sähkön tuottamisesta aiheudu muita lisäkustannuksia. Rakennuksessa oleva aurinkosähköjärjestelmä nostaa myös sen arvoa ja lisää sen kiinnostavuutta ostajien silmissä. Järjestelmää suunnitellessa aurinkopaneelien suuntaus on myös tärkeässä osassa, koska se vaikuttaa myös siihen, paljonko se tuottaa energiaa. Järjestelmä voidaan asentaa eri tavoin, riippuen katon mallista ja sen pintamateriaalista, mutta paras hyöty saadaan yleensä kulmaan asennetuista paneeleista.

Aurinkosähköjärjestelmä on lähes huoltovapaa

Aurinkopaneelijärjestelmät ovat vaivattomia, eivätkä vaadi suurempia huoltotoimenpiteitä elinkaarensa aikana. Niiden elinkaari on myös suhteellisen pitkä ja niille saa myös yleensä pitkän takuuajan. Suurin kulutus järjestelmässä kohdistuu yleensä inverttereihin, joilla on yleensä noin 7 – 10 vuoden vaihtoväli. Takuulla varmistetaan myös, että paneelien tuotannon lasku voi olla maksimissaan noin yhden prosentin verran vuodessa ja niille saa yleensä vuoden toimintatakuun. Paneelien puhdistuksessa kannattaa olla varovainen, ettei naarmuta niitä, esimerkiksi lunta poistaessa. Aurinkosähköjärjestelmän tuotantoa voi myös seurata itse internetistä, jos sen invertteri liitetään internettiin. Aurinkosähköjärjestelmän asennusta suunnitellessa kannattaa ottaa yhteyttä luotettavaan alan asiantuntijaan, kuten esimerkiksi Savon Aurinkoenergia Oy:hyn.


jaa