Energialähteiden valinta arjessamme

Aurinkosähkö taloyhtiöön on pitkän tähtäimen ratkaisu

Aurinkosähkö taloyhtiöön on pitkän tähtäimen ratkaisu

Energia ja sen hinnan vaihtelut puhuttavat. Lähes päivittäin mediassa uutisoidaan energian hinnan vaihteluista. Hyvä keino tasoittaa ostoenergian piikkejä on asentaa kiinteistöön aurinkovoimala, joka tuottaa itse sähköä. Voimalasta voi tehdä niin tehokkaan, että sähköä jää ylitsekin, jolloin sen voi myydä sähköverkkoon. Aurinkovoimalan voi asentaa niin kesämökille, omakotitaloon kuin myös taloyhtiöönkin. Aurinkosähkö taloyhtiöön vaatii tietysti osakkaiden myötämielisyyttä ja jonkin verran enemmän byrokratiaa kuin omaan taloon asentaminen.

Terminologiaa ja tekniikkaa

Sähkö ja energia ovat monelle maallikolle vaikeasti ymmärrettäviä asioita. Aurinkosähköstä olisi hyvä olla sen verran perillä, että tietää suurin piirtein, miten se syntyy. Ensinnäkin aurinkosähkö ei synny auringon lämmöstä, vaan auringon valosta. Kun valonsäde eli fotoni sitoutuu atomiin, se irrottaa siitä elektronin. Näin syntyy sähköisesti varautunut fotoelektroni. Miten tämä saadaan talteen, tapahtuu puolijohteisen aurinkokennon avulla. Aurinkokennon materiaalina käytetään usein piitä, jota louhitaan maaperästä. Käsittelyjen avulla puhdas pii erotetaan muusta mineraalista ja uudelleen sekoitetaan sopivien alkuaineiden kanssa, jolloin saadaan paras puolijohde aurinkokennoksi.

Puolijohteinen aurinkokenno ei vielä yksin riitä sähkön talteen saamiseen, vaan usein tarvitaan myös invertteri, joka muuttaa tasavirtaa vaihtovirraksi, jolloin sähkö on sopivassa muodossa käytettäväksemme.

Taloyhtiön aurinkopaneelit - miten saada aurinkosähkö taloyhtiöön

Taloyhtiössä on aina intressinä yhtiön houkuttelevuus mahdollisille uusille asukkaille. Jotta taloyhtiö pysyy kiinnostavana ja hyvänä sijoituskohteena, investoidaan usein julkisivuun, remontteihin ja piha-alueen mukavuuteen ja näyttävyyteen. Taloyhtiössä on yhtiökokous, joka päättää sen asioista. Päätökset panee toimeen yhtiön hallitus. Aurinkovoimalan asentaminen voi jakaa yhtiökokouksen mielipiteitä, sillä se ei ole ihan halpa projekti. Vaikka voimala maksaa itsensä täysin takaisin vuosikymmenessä ja energia on ympäristöystävällistä, saattaa investointi tuntua joidenkin asukkaiden mielestä turhan isolta. Ne osakkaat, jotka haluavat aurinkovoimalan, voivat muodostaa keskenään energiayhtiön, jolloin he jakavat kustannukset ja sähkön tuotannosta syntyvät voitot. Kaikkien osakkaiden ei tarvitse osallistua tähän.

Ennen kuin aurinkovoimalan rakentamisesta päätetään, on viisasta pyytää asiantuntijalausunto siitä, onnistuuko paneeleiden asennus teknisesti ja löytyykö taloyhtiöstä niille riittävän aurinkoinen paikka. Paneelit voidaan asentaa joko katolle tai maahan ja niiden kaltevuutta voidaan työstää sopivaksi.

Yleistäen voidaan todeta, että kiinteistön kuin kiinteistön arvo nousee, kun siihen asennetaan aurinkovoimala. Tämä pätee myös, kun asennetaanaurinkosähkö taloyhtiöön. Ekologinen edelläkävijyys on tänä päivänä myyntivaltti niin vaatteissa, ruuassa kuin kiinteistömarkkinoillakin.  


jaa